انواع چادر کوهنوردی و مسافرتی اتوماتیک ( چتری و یا نیلوفری )

چادر کوهنوردی و مسافرتی ضد آب اتوماتیک 4 نفره ( 2 نفر خواب)( چتری یا نیلوفری )

2,280,000 تومان

انواع چادر کوهنوردی و مسافرتی اتوماتیک ( چتری و یا نیلوفری )

چادر کوهنوردی و یا مسافرتی ضد آب اتوماتیک 8 نفره (4 نفر خواب)( چتری یا نیلوفری )

2,980,000 تومان